Choroby oskrzeliAstma i POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) to choroby dotyczące przede wszystkim oskrzeli. Polegają na zwężeniu oskrzeli (obturacji). Prowadzi ono do duszności i napadowego kaszlu. Objawy obu chorób bywają często podobne, ale też wiele leków działa w obu przypadkach. Jakie są więc różnice w przypadku tych chorób? Astma a POChP - te choroby choć pozornie sobie bliskie różnią się ze względu na przyczynę, sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Astma to zwężenie drobnych oskrzeli i jest ono odwracalne (dzięki lekom). Czynności płuc wracają do normy. POChP to nieodwracalne zwężenie większych oskrzeli i zniszczenie miąższu płuc (co nazywa się rozedmą). Pod wpływem leczenie czynność płuc nie wraca do normy.

Inna jest geneza obu chorób. Astma ma swoje źródło w alergii natomiast POChP to choroba powstająca w wyniku kontaktu z substancjami szkodliwymi, znajdującymi się w powietrzu (głównie stoi za nią dym tytoniowy). POChP diagnozuje się przy pomocy badania spirometrycznego, które jednoznacznie potrafi wskazać na istnienie choroby i stopień jej zaawansowania (początkowe objawy mogą być niezauważalne). Tej ciężkiej choroby (czwarta przyczyna zgonów na świecie) można uniknąć. Profilaktyka to przede wszystkim zaprzestanie palenia. Chorują na nią także osoby narażone na przebywanie w pyle, w produktach spalania drewna, substancjach drażniących). W tym wypadku profilaktyka to stosowanie masek ochronnych.

Astma ma podłoże alergiczne i dlatego profilaktyka w tym wypadku polega głównie na unikaniu alergenów i przyjmowaniu leków antyhistaminowych. Niestety, jest to bardzo trudne w przypadku alergii wziewnych. Chorzy na astmę muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami w życiu codziennym w okresie natężenia alergenów.

Podstawa leczenia astmy to hamowanie procesu zapalnego przy pomocy leków przeciwzapalnych. Leczenie POChP to wyhamowanie choroby i poprawa jakości życia cierpiącej na nią osoby. Zarówno astma jak i POChP występują bardzo często a procentowa liczba chorych rośnie.